หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปลัด พม. ให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559

19 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1221)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ท่าเรือกรุงเทพ (ท่าโอ.บี.) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสที่เรือนิปปอนมารู แวะเยือนประเทศไทย
 
นายไมตรี กล่าวว่า โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนอาเซียนและรัฐบาลญี่ปุ่น และเป็นความพยายามที่มีค่ายิ่งของทุกประเทศ ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดียิ่งขึ้นระหว่างเยาวชนด้วยกันเอง โดยผ่านการใช้ชีวิตบนเรือนิปปอนมารู เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเยาวชน ซึ่งจากพื้นฐานที่มีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ย่อมทำให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของกันและกัน เพื่อช่วยส่งเสริมมิตรภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งการขยายโลกทัศน์ให้เยาวชนมีมุมมองที่เฉียบคมมากขึ้น ถือเป็นกลไกสำคัญอันนำไปสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคในอนาคตต่อไป
 
นายไมตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความสำคัญ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน และดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และเท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขอขอบคุณรัฐบาลของทุกประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์นี้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 43 ปี และตนหวังว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ต่อไป
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์