หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไอนำเอสเอ็มอีไทยต่อยอดการลงทุนภาคอีสาน - สปป.ลาว

18 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1420)

นายเจษฎา ศรศึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 บีโอไอกำหนดจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนภายในประเทศขึ้น โดยนำคณะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานและหารือร่วมกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินกิจการในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สระบุรี สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา รวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตกาแฟรายใหญ่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
ทั้งนี้ เอสเอ็มอีจะได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกิจการที่น่าสนใจ อาทิ กิจการผลิตยางรถยนต์จากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับโลก ที่ตั้งโรงงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี กิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ที่จังหวัดขอนแก่น กิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ที่จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงร่วมศึกษาดูงานกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูป ซึ่งนอกจากการเยี่ยมชมกิจการผลิตไก่สดแปรรูปที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังจะได้เข้าชมกิจการผลิตสารให้ความหวานสกัดจากหญ้าหวาน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสารให้ความหวานสกัดจากหญ้าหวานนั้นมีคุณสมบัติพิเศษ เนื่องจากมีความหวานกว่าน้ำตาล 100 - 300 เท่า สามารถใช้แทนน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคไขมันในเส้นเลือดสูงและไม่ทำให้อ้วน ปัจจุบันการผลิตสารดังกล่าวเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ผลิตในประเทศไทยจำนวนน้อยเพียง 2 รายเท่านั้น
 
"บีโอไอได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการนำคณะเอสเอ็มอีกลุ่มต่าง ๆ ไปศึกษาดูงานกิจการที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เอสเอ็มอีได้พบหารือกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยตรง และจะได้นำความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิตของตนเอง ให้สามารถรองรับทิศทางความต้องการของตลาดโลก รวมถึงให้ทันต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งในที่สุดจะได้นำไปสู่โอกาสของการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงอุตสาหกรรมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศได้อีกด้วย” นายเจษฎากล่าว
 
อกจากกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในประเทศไทยแล้ว บีโอไอยังได้จัดกิจกรรมพิเศษนำคณะเอสเอ็มอีผ่านจุดข้ามแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเดินทางไปร่วมเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตกาแฟรายใหญ่ ที่ดำเนินกิจการใน สปป.ลาว พร้อมทั้งสำรวจลู่ทางการลงทุนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เอสเอ็มอีไทยเห็นถึงศักยภาพการทำธุรกิจร่วมกันของ 2 ประเทศได้ต่อไป
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์