หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.อุดรธานี เดินหน้านำธุรกิจเข้าสู่โลก E-Business เต็มรูปแบบ

17 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1133)

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นำธุรกิจท่านเข้าสู่โลก E-Business เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทำธุรกรรม B2B (Business Transformation to Digital Economy) ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ที่โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมืองอุดรธานี จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ โอกาสและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการทำการค้าขาย Online ผ่านระบบ E-Business โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน E-Business ว่าด้วยขั้นตอนการกรอกข้อมูลบริษัทและข้อมูลสินค้า การได้คู่ค้ารายใหม่ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย E-Supply Chainและการเพิ่มช่องทางการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ได้อย่าง Real Time
 
นางฉายา ตยางคนนท์ ( ตะ-ยาง-คะ-นน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายจากผู้ประกอบการรายเดียว รวมกลุ่มกัน เป็นระบบการค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ เกิดเป็นความโดดเด่นในตลาด E-Business ทำให้ผู้ผลิตต้นน้ำ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกที่ทั้งในและต่างประเทศ เพียงแค่ระบบ E-Business ตัวเดียวก็ทำให้สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเงินทำการตลาด เพราะศักยภาพเครือข่ายใหญ่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันส่งเสริมการค้าขายแบบเชิงรุกให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่าง ๆเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย สามารถสร้างรายได้จากช่องทางการตลาดที่มากขึ้น ภายใต้เครือข่ายของภาครัฐและเอกชน ความโชคดีของประเทศไทยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำวัตถุดิบ ไปสู่กลางน้ำกระบวนการผลิต จนกระทั่งปลายน้ำว่าด้วยผลิตภัณฑ์ ตนในบทบาทรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างศักยภาพการแข่งขัน ตลาด E-Business ซึ่งเป็นตลาดค้าขายออนไลน์แบบเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคโดยตรง สร้างโอกาสการค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ สัมมาอาชีพ สามารถสร้างรายได้หลัก รายได้เสริมให้กับครอบครัว ตลอดจนนำประโยชน์ของภูมิปัญญาชาวบ้าน ออกไปสู่สายตานานาชาติ ให้รับรู้ว่าผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี มีศักยภาพด้าน E-Business อย่างแท้จริง
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์