หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สปป.ลาว ดูงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.สระแก้ว

17 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1131)

นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับคณะเจ้าแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย ดร.บุนถอง ดีวิไซ เจ้าแขวงจำปาสัก นายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยคณะ ที่ห้องประชุมบูรพาชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
โดยหลังจากที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 เสร็จ คณะจาก สปป.ลาวได้เดินทางไปยังบ้านเขามะกา อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อศึกษาดูงานการจัดกลุ่มเกษตรกรผู้ลิตผักปลอดสารพิษ พืชผักสวนครัว กลุ่มจักสาน น้ำสมุนไพร การทำขนมตาลพร้อมทั้งเดินชมตลาดในหมู่บ้านดังกล่าวและในช่วงบ่ายเดินไปดูงานที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปน้ำนม UHT โรงงานผลิตนมผง โรงสีข้าวและในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คณะจะลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่โรงเรียน ตชด.วังสีทอง อำเภอวังสมบูรณ์ และสุดท้าย ที่บ้านคลองอึ่งดำ จังหวัดสระแก้ว
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์