หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อียูพอใจการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายของไทย ชี้มีความก้าวหน้าชัดเจน

17 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1261)

โฆษกรัฐบาลเผย อียูพอใจการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายของไทย ชี้มีความก้าวหน้าชัดเจนหลายด้าน พร้อมร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ แนะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวควบคู่ไอยูยู ยกระดับมาตรฐานประมงไทยให้เป็นสากล
 
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะผู้แทนกรรมาธิการประมง (PECH) รัฐสภายุโรป ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยได้ชื่นชมความพยายามในการแก้ไขปัญหาของไทย โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมาย แผนการทำงาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่ชัดเจนในหลายด้าน
 
"คณะผู้แทนได้พูดคุยอย่างเปิดเผย และสนับสนุนให้ไทยดำเนินงานตามแนวทางที่ปฏิบัติต่อไป โดยสหภาพยุโรปจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อสู้กับปัญหาการทำประมงที่ไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และการเอารัดเอาเปรียบแรงงานในอุตสาหกรรมประมง และหากไทยสามารถปรับปรุงกฎระเบียบด้านการประมงสำเร็จและบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
พลโท สรรเสริญ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ไทยจะต้องพยายามเพิ่มขึ้นอีกคือ การจัดระเบียบและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมประมง เพราะอียูมองว่าไม่สามารถแยกเรื่องแรงงานออกจากประเด็นการทำประมงผิดกฎหมายได้ ซึ่งที่ผ่านมาทางการไทยได้ดำเนินการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตั้งแต่การเข้ามาทำงานในประเทศมิให้ถูกเอาเปรียบ การนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ การดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม อำนวยความสะดวกด้านการร้องเรียน การเปลี่ยนนายจ้าง มีการเพิ่มผู้ตรวจแรงงาน ล่าม รวมถึงการออกหนังสือคนประจำเรือและการสัมภาษณ์แรงงาน และร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ NGOs ในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
 
"นายกรัฐมนตรี กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและข้อแนะนำของอียู โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวควบคู่ไปกับปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งฝากให้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งอุตสาหกรรมประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยอย่างยั่งยืน”
 
ทั้งนี้ คณะผู้แทนจากรัฐสภายุโรปได้เดินทางมายังประเทศไทย เมื่อ 1-4 พ.ย.59 และได้เข้าพบหารือกับผู้แทน ศปมผ. กระทรวงแรงงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์จัดการประมง (FMC) และการทำงานของระบบ VMS องค์การสะพานปลา และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้รับทราบผลเป็นที่น่าพอใจ ส่วนการประกาศผลการพิจารณาการแก้ไขปัญหาของไทยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ม.ค.60
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์