หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ITU Telecom World 2016”

15 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1303)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมต้อนรับคณะผู้นำประเทศต่าง ๆ กว่า 50 ประเทศ เดินทางร่วมงาน ITU Telecom World 2016 ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสัมผัสนวัตกรรมชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโทรคมนาคมจากทั่วโลก ย้ำศักยภาพของประเทศพร้อมนำไทยก้าวสู่ Thailand 4.0
 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน "ITU Telecom World 2016” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ได้หารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสวงหาโอกาส ต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างเครือข่าย ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด "Collaborating in the Digital Economy” หรือ "สานพลังร่วมใจ นำไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
 
สำหรับรูปแบบงาน ITU Telecom World 2016 แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 เป็นการจัดนิทรรศการนานาชาติ (International Exhibition) เป็นส่วนจัดแสดงนวัตกรรมด้านไอซีที โทรคมนาคมและเทคโนโลยี โอกาสด้านการลงทุน การจัดศาลาประจำชาติ (National Pavilion) จาก 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซอร์ไบจัน จีน กานา ญี่ปุ่น เคนยา สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย ไนจีเรีย อิหร่าน บังคลาเทศ รวันดา เซเนกัล ไทย มาดากัสการ์ และซิมบับเว ในส่วนของ Royal Pavilion จะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการสื่อสารโทรคมนาคม แนวคิดในการทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศ และโครงการในพระราชดำริด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนการน้อมนำพระราชดำริสู่การพัฒนาประเทศของพระบรมวงศานุวงศ์
 
สำหรับในส่วนนิทรรศการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าเข้าสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งมียุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 
นอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการและบูธจากหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การไฟฟ้านครหลวง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น
 
ส่วนที่ 2 การประชุมวิชาการ (Forum) เป็นส่วนของการประชุมเชิงวิชาการที่ต้องการดึงดูดให้ผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแล และผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมเพื่อจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และร่วมหารือกำหนดทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ ICT และโทรคมนาคมในอนาคต ในส่วนของการประชุมวิชาการจะจัดขึ้นในรูปแบบและระดับต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมระดับผู้นำ (Leadership Summit) การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable) และการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ (Panel Session) 
 
ส่วนที่ 3 กิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่าย (Networking Activities)
 
นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัล (ITU Telecom World Awards) ให้กับ SMEs ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้าน ICT โดยประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมงานจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาและสามารถสร้างนวัตกรรมด้าน ICT อีกด้วย
 
"การจัดงานในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดรับเทคโนโลยีจากนานาชาติ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแบ่งปันเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และการให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งจะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกสาขาอาชีพ นำไปสู่การพัฒนาด้าน ICT และโทรคมนาคมของประเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และที่สำคัญทำให้ประชาชนชาวไทยมีโอกาสในการเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการแสดงนวัตกรรมระดับโลก” รองนายกฯ ประจิน กล่าว
 
 
 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์