หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยมีความพร้อมใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ทางการฑูตกับนานาประเทศ

13 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1180)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุ ไทยมีความพร้อมใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ทางการฑูตกับนานาประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือพัฒนาไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก
 
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมอภิปรายในที่ประชุมเอกอัครราชฑูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก "การทูตไทย มองไกล ก้าวทันโลก” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยกล่าวว่า ขณะนี้ไทยได้มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับนานาประเทศ อาทิ การเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวรของคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเวทีสหประชาชาติ
 
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จี20 ที่นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ไทยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุมและขึ้นกล่าวถึงผลงานของรัฐบาลตลอดระยะเวลา 2 ปี ในด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ที่ไทยมีนโยบายจะใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งความร่วมมืออันดีทั้งหมดนี้ จะเป็นการพัฒนาและยกระดับให้ไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์