หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 53

13 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1254)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 53 ที่จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ดาโต๊ะ สรี ฮิสชัมมูดิน บิน ตุนฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เป็นประธานคณะกรรมการร่วม ว่า บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพและความเข้าใจระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลไกความร่วมมือระดับต่าง ๆ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งคณะกรรมการระดับสูง (HLC) คณะกรรมการระดับภูมิภาค (RBC) ในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย
 
ความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านอุทกภัยบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยได้จัดตั้งกลไกความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพิบัติร่วมกัน และพร้อมที่จะขยายการฝึกร่วม/ผสม ในกรอบอาเซียนและมิตรประเทศ โดยเน้นการบรรเทาสาธารณภัยและการบรรเทาภัยพิบัติเพื่อมนุษยธรรมมากขึ้น การพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน โดยกำหนดขอบเขตความร่วมมือทวิภาคีระดับชายแดน ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันก็กำหนดคณะทำงานและระเบียบรองรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเห็นชอบร่วมกันถึงความร่วมมือต่อมาตรการแก้ปัญหาอาชญากรรมและการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนเพื่อความสงบสุขของทั้งสองประเทศ
 
นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือร่วมกันถึงความร่วมมือในการวางรากฐานความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนในอนาคตร่วมกันในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เป็นปัญหาร่วมของทั้งสองประเทศ ประกอบด้วย การแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ ปัญหายาเสพติดที่มีปริมาณมากขึ้น ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
พล.อ.ประวิตรฯ ได้กล่าวย้ำให้มีการกำหนดแนวทางร่วมกันในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต บนพื้นฐานของมิตรภาพและความเท่าเทียมกัน และเพิ่มความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคให้ครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกองทัพและสภาความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ผลการประชุมที่เห็นชอบร่วมกัน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายควรเร่งพิจารณาดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
 
ดาโต๊ะ สรี ฮิสชัมมูดิน บิน ตุนฮุสเซน รมว.กห.มาเลเซีย กล่าวในตอนท้ายถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของไทย - มาเลเซีย ในปัจจุบันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภูมิภาคและสังคมโลกถึงความพยายามของประเทศเพื่อนบ้านสองประเทศที่ร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่หลากหลายและภัยคุกคามร่วมกัน เพื่อความสงบสุขของประชาชนทั้งสองประเทศ
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงกลาโหม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์