หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมหารือเพื่อพิจารณากรอบ/แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา ระยะ 3 ปี

11 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1043)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายบรรจง อมรชีวิน ผอ. ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ พร้อมด้วย น.ส.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล รักษาการเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนายเตชภาส ฉั่ววิเชียร นักวิเทศสหการชำนาญการ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าร่วมการประชุมหารือกับผู้แทน CRDB/CDC โดยมี Mr. Im Sour, Deputy Secretary General of CRDB เป็นประธาน เพื่อพิจารณากรอบ/แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา ระยะ 3 ปี สาขาเกษตร สาธารณสุข และการศึกษา ณ Cambodian Rehabilitation and Development Board of the Council for the Development of Cambodia (CRDB/CDC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  รวมทั้งการเตรียมการสำหรับการให้ความเห็นชอบแผนในที่ประชุมวิชาการไทย-กัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะจัดประมาณช่วงเดือนมกราคม/กุมภาพันธ์ 2560
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์