หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ยธ. เปิดเวทีอาเซียนยกระดับการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

10 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1183)

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความร่วมมือทางกฎหมาย โดยเฉพาะด้านความยุติธรรมทางอาญา เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาคมอาเซียน
 
โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมในอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ตลอดจนผู้แทนสถาบันเครือข่ายสหประชาชาติด้านอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เข้าร่วมฯ
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงยุติธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์