หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. เห็นชอบการเสนอให้อุทยานธรณีสตูล เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

9 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1298)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการขออนุมัติเสนอให้อุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะได้รับการบริหารจัดการแบบองค์รวม ประกอบด้วย การอนุรักษ์การให้การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ทั้งหมด 120 แห่ง ใน 33 ประเทศ
 
สำหรับอุทยานธรณีสตูล มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอมะนัง ทุ่งหว้า และบางส่วนของอำเภอเมือง ครอบคลุมพื้นที่ 2,597 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งที่มีคุณค่าทางธรณีวิทยามากกว่า 30 แห่ง รวมถึงความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ สัตว์ทะเล รวมทั้งโบราณสถาน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวเล และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นจำนวนมาก
 
โดยประโยชน์การเป็นสมาชิกจะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้นในด้านคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติได้รับการปกป้องอย่างยั่งยืนและเป็นแหล่งศึกษาของนักวิชาการ
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์