หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 51 ณ สปป.ลาว

9 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1506)

ฯพณฯ สะหวันคอน ราชมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 51 (The 51th Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information) ณ โรงแรมเมืองแท็ง ลักชัวรี เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2559

การประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันในกรอบความร่วมมืออาเซียนในปีที่ผ่านมา และเพื่อให้ความเห็นชอบโครงการที่จะจัดทำในปีงบประมาณ 2017 รวมทั้งการจัดทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี ประชาคมอาเซียน (50th Anniversary of ASEAN) ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศมีโครงการ Dream ASEAN ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลอง 50 ปีอาเซียน และส่งเสริมการสร้างตระหนักรู้และความเข้าใจระหว่างเยาวชนอาเซียน ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม มีโครงการ ASEAN Youth Ensemble (AYE): Traditional and Classical Music in ASEAN and the International Symposium หรือโครงการจัดแสดงวงดุริยางค์ของเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมด้วยการจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาดนตรีภายในภูมิภาคอาเซียนส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์