หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
‘รัฐมนตรีแรงงาน’ เตรียมลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ เร่งติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านแรงงาน

9 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1046)

นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในปลายสัปดาห์นี้ (10 - 12 พ.ย.59) เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาลของกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่ในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ห่างไกลดังกล่าว ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รมว.แรงงาน และคณะ จะติดตามตรวจสอบสภาพการจ้างงานของสถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก โดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็กเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
 
นายสุทธิ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตามที่ได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปฏิรูปเร่งด่วน 8 วาระ+1 เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีของกระทรวงแรงงาน ว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแต่ละจังหวัดได้ขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบทบาทของกระทรวงและเป็นไปตามนโยบายที่ให้ไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ รมว.แรงงาน และคณะ จะตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สาขายานยนต์ (อุบลราชธานี) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 (อุบลราชธานี) รวมทั้งจะติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่ม CLMV เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว และกัมพูชาอีกด้วย
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์