หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เม็กซิโก มุ่งกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอาเซียนกับลาตินอเมริกา

2 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2024)
 
 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. นายไฆเม บีร์กิลิโอ นัวลาร์ต ซานเชซ (H.E. Mr. Jaime Virgilio Nualart Sanchez) เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และยืนยันว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเม็กซิโกอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเอกอัครราชทูตเม็กซิโกได้แสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวว่า ท่านทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการพัฒนา ไม่เพียงแต่สำหรับประเทศไทย แต่รวมถึงโลกด้วย ซึ่งคนเม็กซิโกเองมีความชื่นชมต่อสิ่งที่ท่านได้สร้างไว้และการอุทิศตนต่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ เม็กซิโกมีความสนใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งไทยยินดีแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับเม็กซิโก เพื่อสานต่อพระปณิธานและส่งเสริมความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป
 
ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี เม็กซิโกถือเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่สำคัญของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งไทยจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
ด้านการค้าการลงทุน ทั้งสองฝ่ายยินดีที่การค้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มในการขยายตัวได้อีก โดยเสนอให้ทั้งสองประเทศแสวงหาโอกาสทางการค้า จากการแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไทย-เม็กซิโกมีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน อุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยว
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังขอให้เม็กซิโกใช้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียนในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการบริการ ซึ่งตรงกับความต้องการของเม็กซิโกที่ต้องการให้ไทยใช้เม็กซิโกเป็นประตูสู่ลาตินอเมริกา โดยนายกรัฐมนตรีเสนอให้สองประเทศร่วมมือกันในลักษณะประเทศไทยบวกหนึ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน และเม็กซิโกบวกหนึ่งประเทศภูมิภาคลาตินอเมริกาในสาขาที่แต่ละประเทศมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อขยายตลาดระหว่างกันให้กว้างขึ้น
 
สำหรับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สองฝ่ายยินดีที่มีการนำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานจากไทยเยือนเม็กซิโก เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของไทย เนื่องจากไทยกำลังขยายความเชื่อมโยงทางอากาศ (air connectivity) มีการปรับเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของ BOI และมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทางภาคตะวันออก (EEC- Eastern Economic Corridor) จึงเป็นประโยชน์ต่อเม็กซิโกที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่หากสนใจเข้ามาลงทุน และเป็นสาขาที่เม็กซิโกเองมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
 
ทั้งนี้ เม็กซิโกได้จัดงานสัมมนาเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางการค้าระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทยและเม็กซิโก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ไบเทค ซึ่งหวังว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มมากขึ้น และสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้ประกอบการไทย-เม็กซิโก
 
สุดท้ายทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะเร่งกระชับความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในระยะยาวต่อไป โดยเน้นการเป็นหุ้นส่วนกับไทยในระยะยาวตามยุทธศาสตร์ 5 ปี และ 20 ปี
 
ข้อมูล สำนักข่าว กระมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์