หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สื่ออาเซียนเยือนเกาหลี

1 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1420)

ศูนย์อาเซียน-เกาหลี

ภายในศูนย์อาเซียนเกาหลี มีการจัดวางศิลปะ วัฒนธรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน
สื่อมวลชนอาเซียนสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน เกาหลี
คณะสื่อมวลชนอาเซียน ณ สำนักงานอัยการสูงสุด สาธารณรัฐเกาหลี

K-Style Hub ศูนย์ข้อมูลและแนะนำการท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลี

นิทรรศการภายในองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี Korea International Cooperation Agency (KOICA)
สื่อมวลชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เดินทางเข้าร่วมโครงการสื่อมวลชนอาเซียนเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN Media People’s visit to Korea) ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งโครงการนี้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของสื่อมวลชนอาเซียนและสื่อเกาหลี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเรียนรู้เรื่องราว ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี

สำหรับปีนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ "The Past, Present and Future of ASEAN-ROK Political-Security Cooperation” มีการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครองและความมั่นคง ณ กรุงโซล เกาะโกเจ (Geoje) และเมืองปูซาน (Busan) สาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้ อาเซียนและเกาหลี มีความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับต่างๆ มาอย่างยาวนาน อาทิ ความร่วมมือตามกรอบคู่เจรจา ASEAN+3 ปัจจุบันมีศูนย์ ASEAN - Korea ตั้งอยู่ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเกาหลี และในปี 2560 จะเป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนและเกาหลี และเกาหลีจะเปิดตัว ASEAN Cultural House ที่เมืองปูซาน


ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์