หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคว้ารางวัล 2016 ASEAN-U.S. Science Prize for Women

31 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2159)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ UL ซึ่งเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยระดับโลก ได้ประกาศให้ ดร. วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ จากประเทศไทย เป็นผู้ชนะเลิศรับรางวัล 2016 ASEAN-U.S. Science Prize for Women โดยเธอได้รับการยกย่องในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประเทศกัมพูชา สำหรับผลงานวิจัยด้านพลังงานอย่างยั่งยืนที่เธอริเริ่มขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์กับภูมิภาคอาเซียน
 
างวัลมูลค่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มอบเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์หญิงในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพอยู่ในวัยทำงานเริ่มต้น และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาในการค้นหาวิถีทางสู่พลังงานที่ยั่งยืน ดร. วรจิตต์ ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 60 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นตัวแทนของนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีความยอดเยี่ยมและเป็นเลิศในด้านพลังงานที่ยั่งยืน
 
"วิถีทางสู่พลังงานยั่งยืนมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาสำหรับประเทศไทย เนื่องจากความต้องการบริโภคพลังงานของประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 75 ในอีกสองทศวรรษหน้า” เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กลิน ที. เดวีส์ กล่าว
 
"สหรัฐอเมริกามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมเช่น ดร. วรจิตต์ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าด้านพลังงานสะอาดให้กับประเทศไทย และช่วยตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของประชาชนชาวไทย”
 
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงงานอย่างทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวไทยให้ดีขึ้นและยั่งยืน ความมุ่งมั่นของพระองค์ท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ทีมของดิฉันและตัวดิฉันเองในการสร้าง "เมืองสีเขียว” ขึ้นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชีวิตของจริงในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น ดิฉันมีความรู้สึกขอบคุณและขอน้อมรับรางวัลอันทรงคุณค่านี้เพื่อเดินหน้างานของพวกเราในสายงานนี้ต่อไป” ดร. วรจิตต์ กล่าว
 
ดร. วรจิตต์ เป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เธอมีประสบการณ์มากมายในการพัฒนาระบบพลังงานที่มีราคาไม่สูงมาก มีความเหมาะสมและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพในชุมชนขนาดเล็กและห่างไกล เธอได้พัฒนาและบริหารโครงการเชียงใหม่-เมืองสีเขียวโลก (Chiang Mai World Green City) ซึ่งเป็นห้องทดลองที่มีชีวิตในด้านการนำพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ โดยท่านสามารถรับชมวิดีโอแนะนำ ดร. วรจิตต์ และโครงการของเธอได้ที่ https://youtu.be/4TNfcPx9ofc
 
รางวัลนักวิทยาศาสตร์หญิงยอดเยี่ยมประจำปี 2016 นี้เป็นหนึ่งในหลากหลายความริเริ่มของสหรัฐอเมริกาในการส่งเสริมอาเซียนและประเทศสมาชิก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย โดยสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกับอาเซียนในการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การขยายความร่วมมือทางทะเล การบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ การส่งเสริมโอกาสสำหรับผู้หญิง และการรับมือกับประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ข้ามประเทศ ขอบข่ายของโครงการต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่หยั่งรากลึกขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์