หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.ลำปาง จัดเสวนาเตรียมเปิดตลาดเซรามิคกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญ

30 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1257)

จ.ลำปาง เปิดบ้านต้อนรับผู้แทนสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญ จัดเวทีเสวนาสานสัมพันธ์ข้อมูลเชิงลึก เตรียมเดินหน้าขยายโอกาสเปิดตลาดการค้าเซรามิคในเมียนมา
 
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญ จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมกับผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิคของจังหวัดลำปาง ให้ความรู้เชิงลึกด้านการค้าการลงทุนในสองรัฐใหญ่ ทั้งรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญ ร่วมสร้างสานสัมพันธ์ทางการค้าเชิงรุก เตรียมการเดินหน้าเปิดตลาดนำเซรามิคจากไทยสู่เมียนมา
 
สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ "ลำปางเมืองเซรามิค” ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการกระชับความร่วมมือทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมา อีกทั้งเพื่อเปิดเวทีให้กลุ่มผู้ประกอบการ ทั้งสองประเทศได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาข้อมูลเชิงลึกระหว่างกัน เพื่อจะได้ร่วมเจรจาการค้าเปิดโอกาสทางธุรกิจขยายเครือข่ายทางการตลาด เพื่อเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน แก่สินค้าผลิตภัณฑ์เซรามิคของจังหวัดลำปาง ซึ่งกำลังมีแนวทางในการที่จะเดินหน้าขยายตลาดให้กว้างออกไปสู่ยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนให้เกิดความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างผู้ประกอบการเซรามิคของจังหวัดลำปาง กับผู้ประกอบการธุรกิจในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักมองเห็นถึงแนวทางในการที่จะสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายเพื่อรับผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกัน
โดยในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จังหวัดลำปางได้รับเกียรติจาก นายอูหม่องเมี้ย และนายเมี้ยอู คณะกรรมการสภาหอการค้าอุตสาหกรรมรัฐกะเหรี่ยง, นายซอ ซอ หม่อง และนายเน ซอ อ่อง คณะกรรมการสภาหอการค้าอุตสาหกรรมรัฐมอญ และนายพงศ์ชัย ตันอรุณชัย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกันขึ้นเวทีเสวนาบรรยายพิเศษ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ทั่วไปและพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวเมียนมาในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญ เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิคของจังหวัดลำปาง ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการค้าการลงทุน ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าผู้บริโภคในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญ มีความสนใจในสินค้าเซรามิคของจังหวัดลำปางเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพดีและราคาถูก โดยให้ความสนใจในตัวสินค้าเซรามิคหลายประเภท ทั้งสินค้าประเภทสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องประดับของตกแต่งบ้าน และเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ โดยจากข้อมูลที่ได้รับผู้ประกอบการเซรามิคในจังหวัดลำปาง มีความพึงพอใจเบื้องต้นกับการตอบรับในตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคชาวเมียนมา ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ ในการที่จะเข้าไปลงทุนทำการค้าในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญในโอกาสต่อไป
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์