หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานการค้าชายแดน ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

30 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1460)

(28 ต.ค.59) นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานการค้าชายแดน โครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้า บ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่และบริการ รองรับการพัฒนาด่านการค้าถาวร เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อีกทั้งเพื่อพัฒนาการค้า การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดนัดการค้าชายแดน
 
ในงานมีการจำหน่ายสินค้า จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปางเชียงใหม่ ได้แก่ อาหารสดและแห้ง ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าจากประเทศเมียนมา ได้แก่เสื้อผ้าและอาหาร
 
งานการค้าชายแดนกำหนดจัดงาน 4 ครั้ง ครั้งต่อไปจัดที่บริเวณที่ว่าการอำเภอขุนยวม ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน ครั้งที่ 3 ที่บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมยระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายนและครั้งสุดท้ายที่โรงเรียนบ้านประตูเมือง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม ระหว่างวันที่ 12 -16 พฤศจิกายน 2559
 
ปี 2558 การค้าชายแดนไทย- เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีมูลค่า 1,563 ล้านบาท สินค้านำเข้าส่วนใหญ่ได้แก่โค กระบือมีชีวิต สินแร่ดีบุก พริกแห้ง งาขาว สินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่า 717 ล้านบาท สินค้าส่งออก ส่วนใหญ่ได้แก่สุราต่างประเทศ เบียร์ น้ำอัดลม สินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่า 846 ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า 129 ล้านบาท
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์