หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน เร่งพัฒนายกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก

28 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1168)

กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาฝีมือพ่อครัวแม่ครัว รองรับความต้องการตลาดแรงงานต่างประเทศ รายได้สูงถึง 9 หมื่นต่อเดือน ยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก
 
นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยการจ้างงานตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวไทย ที่ไปทำงานต่างประเทศ พบว่าตั้งแต่ปี 2555 - 2559 (ม.ค. - ส.ค.59) มีแรงงานไทยได้รับอนุญาตไปทำงานพ่อครัว - แม่ครัว มากถึง 16,447 คน แบ่งเป็นชาย 12,402 คน หญิง 4,045 คน และแจ้งเดินทางกลับไปทำงานใหม่ (Re - entry) 12,493 คน โดยเฉลี่ยแต่ละปีมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานพ่อครัวแม่ครัว ประมาณ 3,500 คน ส่วนใหญ่ไปด้วยตนเอง มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 40,000 - 90,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ อังกฤษ และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมการมีงานทำให้พ่อครัวแม่ครัวไทยทั้งในและต่างประเทศ พร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ผู้ประกอบการอาหาร รองรับครัวไทยสู่ครัวโลก ตามนโยบายกระตุ้นอุตสาหกรรมอาหารไทยของรัฐบาล โดยเฉพาะการส่งออกอาหารไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2-245-1707 ต่อ 321 - 2 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์