หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สปป.ลาว กำหนดจัดเก็บภาษีอากรมูลค่าเพิ่มสินค้าติดตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศที่มีมูลค่าเกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐ

28 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1483)

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ว่า กระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ออกข้อกำหนด ฉบับเลขที่ 2834/กง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ว่าด้วยการเก็บ "ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม” มีลักษณะเป็นภาษีนำเข้า ครอบคลุมเครื่องใช้ทั้งใหม่และเก่าที่ติดตัวมากับผู้โดยสารเข้า สปป.ลาว ที่เป็นพลเมืองลาว คนต่างด้าว คนต่างประเทศที่อาศัยใน สปป.ลาว ผ่านด่านชายแดนและด่านท่าอากาศยานนานาชาติในอัตราร้อยละ 10 ของสินค้าที่นำติดตัว รายละเอียดมีดังนี้
 
1. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก สปป. ลาวไม่เป็นประจำ (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน) จะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีสินค้าติดตัวที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,500 บาท) และเรียกเก็บร้อยละ 10 ของมูลค่าที่เกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐ กรณีที่ผู้โดยสารมีใบเสร็จรับเงินของสินค้าไม่ครบถ้วน ใบเสร็จรับเงินไม่ชัดเจน หรือไม่มีใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ภาษีมีสิทธิประเมินมูลค่าสินค้าตามที่เห็นเหมาะสม
 
2. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากรชายแดน รวมทั้งด่านท่าอากาศยานสากลเป็นประจำจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าติดตัวผู้โดยสารในมูลค่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ โดยจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมูลค่าจริงของสินค้านำเข้า
 
ในการนี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายบุนปะเสิด สีกุนละบุด รักษาการอธิบดีกรมภาษี กระทรวงการเงินลาว ได้แถลงข่าวว่า การจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้กับผู้นำเข้าสินค้าและเครื่องใช้ผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์) เพียงแห่งเดียวในเดือนพฤศจิกายน 2559 ก่อนดำเนินการในจุดผ่านแดนอื่น ๆ และท่าอากาศยานสากลต่อไป
 
ทั้งนี้ ผลกระทบที่อาจมีต่อนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไป สปป.ลาว หลังจากการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว ได้แก่ นักท่องเที่ยวไทยอาจถูกเก็บภาษีสินค้าจากสิ่งของที่นำติดตัว ความจำเป็นในการกรอกใบสำแดงมูลค่าสินค้า และระยะเวลาในการผ่านด่านศุลกากรที่อาจนานขึ้น รวมทั้งอาจทำให้สินค้าไทยใน สปป.ลาว มีราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่น่าจะกระทบการบริโภคสินค้าไทยของคนลาวมากนัก เนื่องจากสินค้าไทยเป็นที่นิยมของคนลาว
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์