หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
NTOs ย่อมาจาก.......

27 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3591)
 
NTOs ย่อมาจาก National Tourism Organizations Meeting
 
หมายถึง การประชุมหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของอาเซียน ทำหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายของ ATM ครอบคลุมการดำเนินการด้านการตลาด การพัฒนากำลังคน การลงทุน และมาตรฐานการท่องเที่ยว
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์