หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
ERIA ย่อมาจาก.......

27 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3426)
 
ERIA ย่อมาจาก Economic Research Institute for ASEAN and East
 
คือ สถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและการพัฒนากรอบหุ้นส่วนเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (CEPEA) โดยจะสนับสนุนงานในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงนโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค ลดช่องว่างระดับการพัฒนา และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค
 
ปัจจุบัน ERIA ตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์