ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
งานเกี่ยวกับอาเซียน: ธนาคารแห่งสปป.ลาว

26 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 833)

ความรับผิดชอบ
● เป็นผู้แทนร่วมกับกระทรวงการดำเนินงานด้านความร่วมมือทางการเงิน และระบบสอดส่องดูแลเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน โดยดำเนินการในกรอบประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน
● เป็นผู้แทนการเจรจาด้านความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางอาเซียนกับธนาคารแห่ง สปป.ลาว
● เจรจาและกำกับดูแลการเปิดเสรีด้านเงินทุน โดยลดข้อจำกัดสาขาบริการด้านการเงินตามหลักการที่อาเซียนได้กำหนดไว้
● เป็นผู้แทนการเจราจาในประเด็นเรื่องข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายทุนตามความเหมาะสม
 
 
ข้อมูล สำนักงาน ก.พ.
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์