หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
งานเกี่ยวกับอาเซียน: ธนาคารแห่งสปป.ลาว

26 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3123)

ความรับผิดชอบ
● เป็นผู้แทนร่วมกับกระทรวงการดำเนินงานด้านความร่วมมือทางการเงิน และระบบสอดส่องดูแลเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน โดยดำเนินการในกรอบประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน
● เป็นผู้แทนการเจรจาด้านความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางอาเซียนกับธนาคารแห่ง สปป.ลาว
● เจรจาและกำกับดูแลการเปิดเสรีด้านเงินทุน โดยลดข้อจำกัดสาขาบริการด้านการเงินตามหลักการที่อาเซียนได้กำหนดไว้
● เป็นผู้แทนการเจราจาในประเด็นเรื่องข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายทุนตามความเหมาะสม
 
 
ข้อมูล สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์