หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AFDM ย่อมาจาก...

25 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2338)
 
AFDM ย่อมาจาก ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting
 
หรือ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการริเริ่มต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนำเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) ต่อไป
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์