หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
ACT ย่อมาจาก...

25 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4311)
 
ACT ย่อมาจาก ASEAN Consultation to Solve Trade and Investment Issues
 
มายถึง หน่วยงานแก้ปัญหาการค้า การลงทุนของอาเซียน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานกลางที่แต่ละประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของอาเซียน โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์