หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงพาณิชย์ เปิด 3 ยุทธศาสตร์ใหม่ส่งเสริมค้าชายแดน

21 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1948)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมค้าชายแดน 3 ยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.7 ล้านล้านบาทในปีนี้ โดยยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคเอกชนไทยในการสร้างศูนย์กระจายสินค้าตามจุดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อต่อยอดธุรกิจ SMEs ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นในการขายสินค้าไปสู่ตลาดเป้าหมายในประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง CLMV โดยตลาดกลางดังกล่าวจะสามารถรองรับและอำนวยความสะดวกในรูปแบบ One Stop Service ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่เป็น SMEs
 
โครงการนี้คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสแรกของปี 2018 ซึ่งยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคเอกชนไทยเข้าไปจัดตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าตามแนวชายแดน เพื่อเป็นจุดรวบรวมสินค้าและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย และการเข้าไปเปิดตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน
 
สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนของไทยทั้งค้าชายแดน ค้าผ่านแดน และค้าเมืองหน้าด่าน ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 9.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 2.65 ส่วนมูลค่าการค้าชายแดนในปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.47 ล้านล้านบาท
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์