หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

19 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1236)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นายติน จ่อ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้การต้อนรับ ซึ่งข้อความถวายความอาลัยของประธานธิบดีติน จ่อ มีใจความสำคัญว่า
 
"ข้าพเจ้ารับทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยความอาลัยยิ่ง ในช่วงเวลาที่เศร้าโศกของประเทศไทยเช่นนี้ ในนามของรัฐบาล ประชาชนชาวเมียนมาและตัวข้าพเจ้าเองขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งไปยังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะอยู่ในความทรงจำในฐานะสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความสงบสุข และความเสียสละของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรตลอดพระชนม์ชีพ”
 
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีติน จ่อ ยังกล่าวว่าชาวเมียนมารับทราบถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและขอมีโอกาสร่วมในการแบ่งปันทุกข์โศกนี้ และมั่นใจว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะอยู่ในความทรงจำของชาวโลก ชาวเมียนมาและชาวไทยตราบชั่วนิรันดร์กาล
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์