หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
งานเกี่ยวกับอาเซียน: กระทรวงการเงิน

19 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2906)

ความรับผิดชอบ
● ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน
● เป็นแกนหลักการเจรจาเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆ ด้านภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าภายในอาเซียน
● ดำเนินนโยบายการเงินร่วมกับธนาคารแห่งสปป.ลาวในการเจรจาว่าด้วยการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
 
 
 
ข้อมูล สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์