หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
งานเกี่ยวกับอาเซียน: กรมการค้าภายใน

19 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2865)

ความรับผิดชอบ
● เป็นผู้แทนหลักในการเข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านนโยบายการแข่งขัน
● การหารือร่วมกับหน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน เพื่อพัฒนานโยบายการแข่งขันของแต่ละประเทศ
● การหารือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลระหว่างกัน
 
 
 
ข้อมูล สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์