หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) หารือความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

19 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 5006)

นาย Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนาย Takehiro Yasumi ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล (19 ต.ค. 2559 ) เวลา 08.00 น.
 
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นกล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมหารือกับรองนายกรัฐมนตรีถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่จะต้องดำเนินต่อไป ทั้งความร่วมมือในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) และความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
 
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ได้กล่าวรายงาน ผลการศึกษาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โดยระบุว่า เส้นทางถนนในไทยมีการพัฒนาดีอยู่แล้ว แต่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยยังมีปริมาณน้อยอยู่เนื่องจากยังมีโรงงานอุตสาหกรรมน้อย JICA จึงเสนอแนะให้ไทยเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมให้มากขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกและขอนแก่น สำหรับในสปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา แม้จะมีความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นแต่เส้นทางถนนและการอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
 
อย่างไรก็ตาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เหตุผลสำคัญของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก คือ ต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเวียดนาม สปป.ลาว ไทย ไปสู่เมียนมา รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่า อันดับแรก JICA ควรร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนาม สปป.ลาว และเมียนมา ในการพัฒนาเส้นทางถนนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับไทย ส่วนการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ในจังหวัดพิษณุโลกและขอนแก่นจึงเป็นเรื่องรองลงมา ซึ่งทาง JICA ยินดีรับไปพิจารณา
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์