หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

18 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1487)

จีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - Trade Negotiating Committee:RCEP-TNC) ครั้งที่ 15 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2559 ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทย เปิดเผยว่า การเจรจารอบ 15 นี้ อยู่ในช่วงสำคัญหลังจากที่ผู้นำ RCEP ได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยขอให้เร่งสรุปผลการเจรจาให้เสร็จโดยเร็ว โดยก่อนหน้านี้ รัฐมนตรี RCEP ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเจรจาการค้าของทั้ง 16 ประเทศ พยายามเจรจาให้สำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ของทุกประเทศจึงต้องเร่งหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการเปิดตลาดสินค้า การเปิดตลาดบริการ และการลงทุน ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักที่ต้องตกลงกันให้ได้ก่อน
 
นายรณรงค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาชิกยังยืนยันท่าทีเดิมที่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้สมาชิกจำเป็นต้องเจรจาให้ได้ข้อยุติมากที่สุด เพื่อจะได้รายงานผลการเจรจาในระดับนโยบายให้ที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP ตัดสินใจต่อไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ และคาดว่าหลังการประชุมรัฐมนตรี RCEP จะเห็นแนวทางการเจรจาที่ชัดเจนขึ้น
 
"การเจรจา RCEP มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีความล่าช้าอย่างที่เข้าใจ เนื่องจากไทยและประเทศสมาชิกต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการเจรจาอย่างมาก เนื่องจากผลการเจรจาจะส่งผลผูกพันและกระทบถึงข้อกฎหมาย และการดำเนินนโยบายภายในประเทศ”
ทั้งนี้ การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 15 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครเทียนจิน จะเป็นการประชุมเต็มรูปแบบของคณะทำงานและคณะทำงานย่อยทั้งหมด โดยจะมีการเจรจาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย การแข่งขัน กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงิน โทรคมนาคม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์