หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ยธ. สร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมกับเวียดนาม

17 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1234)

วันนี้ (17 ต.ค.59) นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr.Nguyen Van Luc รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ ในโครงการฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยและเวียดนามด้านบังคับคดีทางแพ่ง ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการบังคับคดีทางแพ่งแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไทยและเวียดนาม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
 
 
ที่มา :  กระทรวงยุติธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์