หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - ยุโรป ครั้งที่ 21 ผลักดันการสร้างความมั่นคงชายแดน

13 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1474)

นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - ยุโรป ครั้งที่ 21 วันที่ 13 - 14 ตุลาคมนี้ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหภาพยุโรป จัดขึ้น โดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม 36 คน แบ่งเป็นการประชุมแบบคณะ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงานเป็นประธานการประชุม และการประชุมแบบไม่เป็นทางการ โดยหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศร่วมหารือในหลายประเด็น อาทิ บทบาทอาเซียนในฐานะแกนกลางการขับเคลื่อนภูมิภาค การแก้ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่ปกติ ที่เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติ และความมั่นคงทางทะเล
 
นอกจากนี้ ระหว่างการประชุมกรอบอาเซียน – ยุโรป ยังมีการหารือระดับทวิภาคีของผู้แทนประเทศยุโรปกับรัฐมนตรีของไทย พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันในโอกาสครบรอบ 40 ปี อาเซียน-ยุโรป ในปี 2017 เพื่อยกระดับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ หรือที่เรียกว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกันไทยเตรียมประกาศนอกเหนือจากเอกสารผลลัพธ์การประชุมถึงการผลักดันเรื่องสำคัญ คือการให้ความสำคัญความมั่นคงชายแดนระหว่างอาเซียน – ยุโรป และขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน 2025 มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับประชาชาติ
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์