หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประเทศสมาชิก ACD พอใจการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

13 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1705)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยประเทศสมาชิก ACD พอใจการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากทำให้ ACD เป็นเวทีหารือที่มีคุณค่าและเกิดความร่วมมือระหว่างในภูมิภาคที่ชัดเจนมากขึ้น
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือ ACD SUMMIT ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 ที่ผ่านมาว่า ไทยได้รับคำชมจากประเทศสมาชิก ACD ทุกประเทศ ที่ได้ปฎิรูปการพบปะในกรอบ ACD ให้เป็นมิติใหม่ที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากได้ก่อตั้ง ACD มาแล้ว 14 ปี โดยไทยได้กำหนดกรอบที่ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากประเด็นที่นำมาหารือทั้ง 6 เสาหลักนั้น เป็นเรื่องใกล้ตัว มีคุณค่า เป็นประโยชน์และเชื่อมโยงกับทุกประเทศโดยตรง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
 
อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้แต่ละประเทศที่รับผิดชอบในงานแต่ละด้านจะกลับไปขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ก่อนรายงานความคืบหน้าในการประชุม ACD ครั้งต่อไป
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์