หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บริษัทอาลีบาบา พร้อมที่จะช่วยฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

12 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1826)

ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา พร้อมที่จะช่วยฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้กับไทย พร้อมแนะนำไทยต้องสนับสนุนประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น
 
นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ในประเทศจีน กล่าวบรรยายพิเศษให้กับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 ที่ไทยจัดขึ้น โดยเห็นว่า รัฐบาลไทย มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็ก SMEs และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงเตรียมวางแผนระบบการเงินในอนาคต ดังนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ควรมองโลกในแง่บวก ขอให้เชื่อในสิ่งที่ทำ อย่ายอมแพ้ ก็จะประสบความสำเร็จ ทั้งนี้สิ่งที่ยากที่สุดในการเริ่มทำธุรกิจคือการระดมทุน ดังนั้นรัฐบาลควรช่วยเหลือให้ SMEs ได้รับเงินสนับสนุนด้วย นอกจากนี้ควรนำเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต รวมทั้งนำระบบการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาปรับใช้กับการทำธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีความรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนทุกระดับ
 
ทั้งนี้ยังมอว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิ่งที่ดีและเดินมาถูกทาง โดยในส่วนของความร่วมมือกับรัฐบาลไทย บริษัทอาลีบาบาจะช่วยฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยไปฝึกงานที่ประเทศจีน ส่งเสริมนโยบายรัฐบาลให้มุ่งเน้นผู้ประกอบการที่อายุตำกว่า 30 ปี และบริษัทที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 30 คน
 
นายแจ็ค หม่า ยังกล่าวถึงการเข้าพบนายกรัฐมนตรีวานนี้ ตนเองรู้สึกได้ว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจจริงที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศ พร้อมเชื่อว่าประเทศไทยจะมีอนาคตที่ดีขึ้นได้
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์