หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - ยุโรป ครั้งที่ 21

11 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1094)

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - ยุโรป ครั้งที่ 21 โดยอาเซียนจะผลักดันให้เกิดการรื้อฟื้นเขตการค้าเสรี (FTA) อาเซียน - สหภาพยุโรป เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่าย
 
นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - ยุโรป ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคมนี้ ที่โรงแรมพลาซ่า แอททินี กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) และรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งเรื่องที่อาเซียนจะหารือกับอียูเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น
 
ส่วนเรื่องที่ไทยจะหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุม อาทิ ความมั่นคงชายแดนอาเซียน - อียู เพื่อให้สองประชาคมเชื่อมโยงกันมากขึ้น เน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ 2025 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับสหประชาชาติ ซึ่งไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อน นอกจากนี้ ที่ประชุมจะผลักดันให้เกิดการรื้อฟื้นเขตการค้าเสรี (FTA) อาเซียน - อียู ระดับเทคนิค เพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิก
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์