หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเสนออาลีบาบาช่วยกระจายสินค้า SMEs ไทยสู่ลูกค้าชาวจีนและตลาดโลก

11 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1852)

นายหม่า หยุน (Mr. Jack Ma) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางกอบกาญจน์ วัฒนรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (10 ตุลาคม 2559) เวลา 18.30 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมนายหม่า หยุน ที่เดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นของในนามของภาคเอกชน ACD ต่อผู้นำในการประชุม ACD Summit ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ติดตามจากสื่อมวลชนและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการเอเชียที่ส่งเสริมการเติบโตของ SMEs และคนรุ่นใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อเสนอของนายหม่า หยุน เกี่ยวกับ SMEs หลายประการ อาทิ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับ SMEs และเรื่อง electronic World Trade Platform (eWTP) ซึ่งส่งเสริมให้มีหารือการแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ เชื่อว่าอาลีบาบาจะช่วยแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริม SMEs และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยด้วย
 
นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการหารือ ระหว่างทีมผู้บริหารอาลีบาบาได้พบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเมื่อวานนี้ เพื่อเตรียมการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างไทยกับกลุ่มอาลีบาบา ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจจริงของทั้งสองฝ่าย และจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และจะช่วยให้ SMEs ไทย มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่กว้างขึ้น พร้อมทั้งเห็นด้วยกับประเด็นความร่วมมือโดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสของ SMEs ไทยในการเข้าสู่ระบบ e-commerce ของอาลีบาบาอย่างครบวงจร การขยายช่องทางการตลาดของ OTOP รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานไทยในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับ e-commerce การพัฒนาระบบการชำระเงินออนไลน์ การพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าไทย
 
นายกรัฐมนตรียังได้สอบถามถึงแนวคิดของอาลีบาบาที่จะจัดตั้ง "Global Trading Center” ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยฝ่ายอาลีบาบาได้ประโยชน์ในการกระจายสินค้าที่จำหน่ายผ่านระบบ e-commerce ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค ในขณะที่เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยมีตลาดรองรับสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย
 
นอกจากนี้ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน e-commerce และเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมที่นายหม่า หยุน เสนอจะให้โอกาสแก่เยาวชนไทยในการเข้าไปร่วมงานกับอาลีบาบา กรุ๊ป เป็นเวลา 2 ปี เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ และฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพื่อ ผลิตบุคลากรในด้านต่างๆ อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงหลักการทำงานของรัฐบาลสองประการสำคัญ คือ การต่อยอดธุรกิจที่มีศักยภาพอยู่แล้วของไทยในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและความเชื่อมโยงไปพร้อมกับการเร่งสร้างผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ของไทยให้แข็งแรง ตามแผนพัฒนาโรดแมปทุกๆ 5 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นหุ้นส่วนระหว่างประชาชน เอกชนและรัฐ ตามแนวทาง "ประชารัฐ” เพราะนี้คือแอพลิเคชั่น (application) ของรัฐบาลชุดนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของการค้าผ่านระบบ e-commerce และเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริงด้วย
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์