หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี แถลงผลสำเร็จจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2

11 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1012)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (2nd ACD Summit 2016) ครั้งที่ 2 ว่า ประเทศสมาชิกเห็นพ้องกำหนดทิศทางความร่วมมือที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุม เพื่อการสร้างประชาคมเอเชีย โดยได้มีการรับรองวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. 2030 เพื่อการพัฒนาสร้างประชาคมในอีก 14 ปี เน้นความร่วมมือ 6 เสาหลัก การรับรองปฏิญญากรุงเทพ และแผนปฏิบัติการพิมพ์เขียวระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2017 - 2021 ให้สมาชิกใช้เป็นแนวทางความร่วมมือ 6 เสาหลักให้เป็นรูปธรรม
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ด้ขอบคุณทุกประเทศที่เสนอตัวเป็นผู้ขับเคลื่อนเสาหลักต่าง ๆ ขณะที่ไทยเสนอตัวเป็นผู้ขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ โดยนำประสบการณ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางพัฒนา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเน้นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน หรือ 4Ps ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือทุกประเทศ โดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง ซึ่งไทยพร้อมผลักดันทุกกลไกให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้
 
นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้นำหลายประเทศ โดยเฉพาะการหารือ 3 ฝ่าย กับเจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะฮ์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาญาจักรบาห์เรน และนายอเดล อัล-จูเบอีร์ รัฐมนตรีต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อสานความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย ที่หยุดชะงักมากว่า 2 ทศวรรษ ให้ได้รับการฟื้นฟู และในการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของไทยได้รับการชื่นชมจากทุกประเทศที่เข้าร่วม รวมถึงบทบาทของไทยในความร่วมมือของเอซีดีเพื่อเพิ่มศักยภาพของภูมิภาค
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์