หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
คุณลักษณะหลักของข้าราชการเวียดนาม

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2705)

ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในภาครัฐนั้นต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติเวียดนาม และสมัครได้ตามหน่วยงานของรัฐที่ประกาศรับสมัคร โดยได้รับเงินจากงบประมาณของรัฐ ซึ่งปกติจะผ่านการทดสอบ ดังนี้
 
• ผ่านการทดสอบข้อเขียน
• ผ่านการทดสอบคอมพิวเตอร์ (Computer-based Testing) เป็นการทดสอบที่ใช้คัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในทุกระดับตำแหน่ง ไม่เว้นแม้ตำแหน่งบริหารจัดการอาวุโส
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์