ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
การวางแผนทรัพยากรบุคคลภาครัฐเวียดนาม

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 415)

การวางแผนทรัพยากรบุคคลภาครัฐของเวียดนามยังไม่มีระบบแบบแผนที่ชัดเจนนัก ดังนั้นการวางแผนทรัพยากรบุคคลภาครัฐนั้นจึงอยู่บนพื้นฐานของแผนโควต้า "จำนวนเจ้าหน้าที่” ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจำนวนเหล่านี้ไม่อยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริง ส่งผลให้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่จำเป็น และสถานการณ์ขาดแคลนบุคลากรและมีบุคลากรมากเกินความจำเป็นในเวลาเดียวกัน
 
 
โดย  สำนักงาน ก.พ.
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์