หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
นโยบายด้านสาธารณสุขเวียดนาม

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3782)

เพื่อเตรียมพร้อมประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามลงทุน 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการพัฒนาเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรมเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โครงการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มุ่งปรับปรุงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยในโรงพยาบาล 40 แห่งของกระทรวงฯ ให้เป็นระบบดิจิตอล โดยโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในหมู่โรงพยาบาล 1,000 แห่งทั่วประเทศ
 
แต่สิ่งที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพกำลังเผชิญอยู่คือ การขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสุขภาพ จึงต้องรับทั้งปัญหาและได้รับแรงกดดันที่คาดหวัง ถึงความสำเร็จของโครงการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถช่วยรองรับในการทำงานที่เร็วขึ้น
 
 
โดย  สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์