หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4525)

ประเทศเวียดนามเน้นการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และให้ความสำคัญแก่ผู้ที่สละผลประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า และผู้พิการ
 
เน้นการพัฒนาและการปรับปรุงการเรียนการสอน และร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง คุณภาพการศึกษาระดับมัธยมให้เท่าเทียมกันทั้งประเทศและระดับ มหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนองค์กรและนักลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนในเวียดนามในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และส่งเสริมให้ชาวเวียดนามที่มีความความชำนาญด้าน เทคโนโลยีไปดำเนินการสอนและพัฒนาเทคโนโลยีในเวียดนาม
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์