หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

10 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1366)

นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคาราวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาไทยในฐานะผู้แทนรัฐบาลจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 (9 ต.ค. 2559) เวลา 15.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรองประธานาธิบดีจีน และแสดงความขอบคุณที่เดินทางมาร่วมการประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พร้อมฝากความระลึกถึงไปยังประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ด้วย โดยนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสได้พบปะและหารือกับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของจีนในหลายโอกาส ทางด้านรองประธานาธิบดีจีนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เชิญเข้าร่วมการประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2 และฝากความปรารถนาดีจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง มาให้นายกรัฐมนตรี
 
นายกรัฐมนตรีและรองประธานาธิบดีจีนหารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน โดยรองประธานาธิบดีกล่าวว่า ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแนบแน่นในทุกระดับ ไทยกับจีนมีความใกล้ชิดมายาวนานหลายศตวรรษ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรองประธานาธิบดีจีนที่ได้ถวายการต้อนรับการเสด็จฯ เยือนจีนที่ผ่านมาของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยเป็นอย่างดี ด้านรองประธานาธิบดีกล่าวว่า จีนจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายในทุกระดับทั้งในระดับผู้นำรัฐบาลและระดับประชาชน รวมถึงจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการสร้างความเชื่อมโยง
 
ในเรื่องความร่วมมือในกรอบ ACD นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จีนในฐานะมิตรประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง ACD ให้ความสำคัญกับการประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีทราบว่า จีนจะเป็นผู้นำการดำเนินความร่วมมือในสาขา ความมั่นคงทางอาหาร น้ำและพลังงาน และเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของจีน การประชุม ACD ครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทางด้านรองประธานาธิบดีกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ ACD ก่อตั้งมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กรอบความร่วมมือนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญของประเทศในภูมิภาคเอเชียจะได้แสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน จีนพร้อมสนับสนุนไทยในทุกด้านเพื่อให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเพื่อให้ ACD มีความก้าวหน้าในอนาคต
 
ทั้งสองฝ่ายยินดีในความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือด้านรถไฟไทย - จีน ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือระดับรัฐบาลของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความประสงค์ให้ฝ่ายจีนช่วยผลักดันความร่วมมือทางด้านรถไฟไทย-จีนให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะในระยะยาวจะช่วยสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับความริเริ่ม One Belt One Road ของผู้นำจีน และจะสร้างประโยชน์ร่วมแก่ทั้งไทยและจีน รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยขณะนี้ไทยก็กำลังเร่งการดำเนินการภายในประเทศเพื่อให้สามารถเริ่มโครงการได้ตามที่ตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันต่อไปอย่างแข็งขันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมทางยุทธศาสตร์เป็นสำคัญและคณะทำงานทั้งสองฝ่ายจะต้องทำงานร่วมกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเพื่อหารือในรายละเอียด
 
ในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยยินดีที่ชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี พร้อมเน้นย้ำถึงการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับการดูแลคนไทย นายกรัฐมนตรีหวังว่า ไทยและจีนจะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ใหม่ๆให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวในลักษณะไทยบวกหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศอื่นๆในอาเซียน
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์