หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 (ACD Summit)

9 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1767)

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความยินดีที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 (ACD Summit) ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อหลัก "เอเชียหนึ่งเดียว หลากหลายในพลัง” (One Asia, Diverse Strengths) โดยมีประมุขประเทศ ผู้นำประเทศ หัวหน้าคณะรัฐบาล รัฐมนตรีและผู้แทนจาก 34 ประเทศ จากทุกอนุภูมิภาคของเอเชีย ร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 แสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศสมาชิก ACD ในการกำหนดแนวทางความร่วมมือของภูมิภาคในอีก 14 ปีข้างหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อภูมิภาค โดยส่งเสริมจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของเอเชีย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างประชาคมเอเชียในอนาคตอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมจะได้มีการรับรองวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. 2030 ปฏิญญากรุงเทพ และเอกสารประกาศบทบาทของเอเชียในการกระตุ้นพลวัตการเติบโตผ่านการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเชื่อมโยงด้วย
 
สำหรับผู้แทนระดับสูงจาก 34 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ประกอบด้วย ประมุขประเทศ ได้แก่ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ประธานาธิบดีอิหร่าน และประธานาธิบดีศรีลังกา รองประมุขประเทศ ได้แก่ รองประธานาธิบดีจีน และรองประธานาธิบดีเมียนมา หัวหน้าคณะรัฐบาลระดับนายกรัฐมนตรี คือ บาห์เรน ภูฏาน กัมพูชา เกาหลีใต้ สปป.ลาว มาเลเซีย และปากีสถาน รองหัวหน้ารัฐบาล ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรีกาตาร์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ผู้แทนระดับสูง ได้แก่ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนเศรษฐกิจประจำสุลต่านโอมาน ระดับรัฐมนตรี อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี ระดับรัฐมนตรีช่วย ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ อินเดีย รัสเซีย ยูเออี คีร์กิซสถาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตจาก 4 ประเทศ คือ อัฟกานิสถาน คาซัสถาน มองโกเลีย อุเบกิสสถาน
 
โอกาสนี้ ประเทศไทยยังได้ริเริ่มและเปิดกว้างให้มีการหารือระหว่างภาคเอกชน ACD โดยได้จัดกิจกรรมคู่ขนาน คือ การประชุม ACD Connect Business Forum ซึ่งเป็นการเสวนาทางธุรกิจภายใต้หัวข้อ Innovative Financial Connectivity for a Sustainable Asia โดยมีภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำของไทยและต่างประเทศเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมจะได้มีการพูดคุยหัวข้อเศรษฐกิจที่เป็นที่สนใจของตลาดโลกและเอเชียขณะนี้ คือ การระดมทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Financing) และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริการทางการเงิน (FinTech) ด้วย รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า การที่ไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ไทยได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ ในการแสดงบทบาทนำที่สร้างสรรค์ทั้งในฐานะประเทศผู้ก่อตั้งและสมาชิก ACD ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งการจัดการประชุม การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการการดูแลภาพรวมด้านการจราจรเพื่อพี่น้องประชาชน พร้อมกล่าวเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมนี้ด้วย
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์