หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 จะสร้างความเชื่อมโยงและความแข็งแกร่งให้ไทยและเอเชีย

7 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1736)

วิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือเอซีดี ซัมมิท ครั้งที่ 2 กล่าวว่า การประชุมเอซีดีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคมนี้ มีความสำคัญกับประเทศไทยและเอเชียอย่างมาก เพราะนอกจากไทยจะขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นเครื่องมือในการขจัดความเหลื่อมล้ำทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชียแล้ว ไทยจะผลักดันเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงให้กับเอเชียและอนุภูมิภาคอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ประเทศไทยค่อนข้างได้เปรียบเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ตรงกลาง สามารถเชื่อมโยงไปยังอนุภูมิภาคอื่น ๆ ได้สะดวก โดยปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวได้คล่องตัวมากขึ้นในอนาคต
 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า เมื่อเอเชียมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าใดจะยิ่งส่งผลให้เอเชียขึ้นเป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจของโลกมากขึ้นเท่านั้น เพราะขณะนี้ทวีปต่าง ๆ เริ่มประสบกับภาวะถดถอยทางด้านเศรษฐกิจ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของเอเชียพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในอัตราที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น ยกตัวอย่างเช่น เรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในแต่ละประเทศในเอเชีย รวมแล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ของโลก ขณะที่จีดีพีของแต่ละประเทศในเอเชียมีอัตราโดยเฉลี่ยสูงกว่าทวีปอื่น ๆ ดังนั้น การที่เอเชียจะได้ขึ้นเป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกจึงเป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด (จับตามอง) จากหลายประเทศ
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์