หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
รายงานพิเศษ : กระทรวงกลาโหมกับความร่วมมืออาเซียน

6 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1869)

ผ่านมา 2 ปี ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้ามาบริหารประเทศ โดยเน้นย้ำการเดินหน้าโร้ดแมพ เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งและแก้ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศในทุกด้าน
 
กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงแห่งรัฐ ผลประโยชน์แห่งชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการพัฒนาประเทศ โดยมีกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และ คสช. รวมทั้งแก้ปัญหาของชาติที่เป็นวาระเร่งด่วนสำคัญหลายประการ
 
พลตรีคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า นอกเหนือจากการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การปฏิรูประบบงานเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ โดยใช้กลไกรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจจากประเทศสมาชิก หลังจากการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ผู้แทนนานาชาติที่เข้าร่วมการฝึกต่างมีความพึงพอใจอย่างมาก และมุ่งหวังเห็นการฝึกร่วมในลักษณะดังกล่าวในอนาคตอีก
 
ทั้งนี้ จากผลการฝึกเชื่อว่าจะส่งผลให้มิตรประเทศทั้งเข้าร่วมการฝึกและไม่ได้เข้าร่วม มีความไว้เนื้อเชื่อใจและมั่นใจในศักยภาพของกระทรวงกลาโหมไทยมากขึ้นอย่างแน่นอน
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์