หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
พร้อมเพย์ (Prompt Pay) พร้อมเลื่อนชั้นประเทศไทยให้เป็นประเทศชั้นนำใน ASEAN

6 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2698)
 
โดย จอมขวัญ ผลภาษี


พร้อมเพย์ (Prompt Pay) เป็นกระแสความก้าวหน้าที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มีกลไกทางการเงินด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และติดตามได้ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารที่เลือกใช้พร้อมเพย์ เป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) พร้อมเพย์คืออะไร คำตอบในเบื้องต้นคือเป็นทางเลือกสำหรับการรับโอนเงิน ให้บริการสำหรับคนทั่วไปที่ใช้บริการบัญชีธนาคาร คือการเพิ่มทางลัดเข้าสู่บัญชีให้แก่ผู้ที่ต้องการโอนเงินให้เรา ทางลัดที่เพิ่มขึ้นคือการใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนแทนการใช้เลขที่บัญชี ดังนั้น พร้อมเพย์มีประโยชน์หลักเพื่อการทำให้เจ้าของบัญชีสามารถรับโอนเงินด้วยการระบุอะไรก็ได้ ระหว่าง เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ หรือ เลขบัตรประชาชน ทั้งนี้ 1 บัญชี สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการให้เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข ถ้ามีมากกว่า 1 หมายเลข ข้อมูลต่อไปนี้เป็นแนวทางช่วยให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับบัญชีและจำนวนเลขหมายโทรศัพท์ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน


 
ประเด็นสำคัญคือ รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือประชาชนในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การประหยัดค่าโอนเงินโดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน หากทำการโอนผ่านพร้อมเพย์ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท ไม่ว่าจะในเขต ข้ามเขต ต่างจังหวัด ก็ไม่มีค่าธรรมเนียม เป็นต้น

การบริการพร้อมเพย์ เป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ Digital Thailand โดยสามารถสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ที่สามารถติดตามเส้นทางการโอนและการรับโอนเงินได้ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่การซื้อขายออนไลน์เป็นไปอย่างแพร่หลาย ซึ่งบริการนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีความรัดกุมและมั่นใจในความปลอดภัยได้ยิ่งขึ้น ประเทศไทยจะก้าวขึ้นเป็นประเทศชั้นนำในประชาคมอาเซียนได้อย่างไรจากการเปิดให้บริการพร้อมเพย์นั้น ขึ้นอยู่กับการที่มีระบบ มาตรฐาน กฎหมาย กลไกและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนให้การดำเนินธุรกรรมผ่านพร้อมเพย์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุด ทั้งนี้ ทิศทางการพัฒนาโครงการ พร้อมเพย์เป็นการขับเคลื่อนที่คล้ายกับในประเทศชั้นนำของโลก ได้แก่ อังกฤษ และสิงคโปร์

ในสิงคโปร์ มีการใช้ Digital Identity การระบุตัวตนดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การนำพาประเทศสิงคโปร์ให้เป็น Smart Nation โดยเป็นบริการของรัฐเช่นเดียวกันกับพร้อมเพย์ของไทย แต่หากเปรียบเทียบกับของสิงคโปร์จะพบกว่ามีความก้าวหน้าก้าวไกลอย่างรวดเร็ว โดยมีการพัฒนาโครงการให้บริการ Digital Identity ไปสู่การให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น e-Payment เป็นการชำระเงินออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารหรือบัตรเครดิตแบบออนไลน์ e-Signing ซึ่งเป็นการลงนามทำธุรกรรมข้อตกลงต่าง ๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาพบกันในที่จริง หรือแม้แต่การ e-Court ซึ่งเป็นการขึ้นศาลผ่านกระบวนการออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสิงคโปร์พัฒนาต่อยอดไปสู่อุปกรณ์พกพากลายเป็น Mobile Digital ID สำหรับชาวสิงคโปร์และมีระบบป้องกันข้อผิดพลาดหากอุปกรณ์พกพานั้นสูญหายหรือโดนโจรกรรม โดยข้อมูลสำคัญจะไม่ถูกดึงออกมาใช้งานได้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีโปรแกรมใดหรือ Malware ใดสามารถ Hack ได้ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) โครงการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เป็นโครงการหนึ่งใน 4 โครงการเพื่อขับเคลื่อนสู่ National e-Payment ที่จะนำร่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยโครงการทั้ง 4 โครงการ ได้แก่
- โครงการพร้อมเพย์ (Prompt Pay)
- โครงการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
- โครงการ e-Payment ของรัฐ

ทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม และยกระดับประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นโครงการที่จะนำประเทศไทยไปสู่ประเทศชั้นนำในอาเซียนเทียบเท่าประเทศสำคัญของโลก อาทิ สิงคโปร์ ได้ในที่สุด ที่สำคัญในอนาคตหากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีความพร้อมมากขึ้นในการดำเนินการทางด้านนี้ อย่างน้อยในบางส่วนก่อน เช่น การใช้ e-Payment ให้ประสบความสำเร็จ ประกอบกับมีมาตรฐานสากลและกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในการกำกับดูแลธุรกรรมต่าง ๆ ที่ผ่าน e-Payment จะทำให้สามารถพัฒนาไปอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากการใช้ฐานข้อมูลการเงินการธนาคารร่วมกัน ซึ่งย่อมส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศและการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนเติบโตมั่นคงได้อย่างยั่งยืน แข่งขันกับประเทศและประชาคมอื่นของโลกได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น


เอกสารแนะนำอ่านต่อ
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559). "พร้อมเพย์ PromptPay” URL https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PSServices/PromptPay/Pages/default.aspx
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2559). "10 คำถามยอดฮิต: คำถามคำตอบการให้บริการโอนเงินแบบ พร้อมเพย์ PromptPay” URL https://www.bot.or.th/Thai/Attachment/FAQ_PromptPay.pdf
3. เว็บไซต์ National e-Payment (2559). URL http://www.epayment.go.th/home/app/ และวิดีโอคลิปแนะนำโครงการ National e-Payment Masterplan ที่ URL https://youtu.be/Qotwd2VxETUส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์