หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑

4 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1241)

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ (21st ASEAN – EU Ministerial Meeting) ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพฯ นั้น
 
กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้
๑. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.aemm2016.com (ภายใต้หัวข้อ media) พร้อมแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (๒) สำเนาบัตรสื่อมวลชน และ (๓) รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด ๒ นิ้ว ไฟล์ดิจิทัล)
๒. รออีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมทำข่าวการประชุม
๓. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. การรับบัตรสื่อมวลชน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔.๑ สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า – โปรดยื่นเอกสาร ได้แก่ (๑) สำเนาอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน และ (๒) เอกสารแสดงตน ที่ด้านหน้าศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน เพื่อรับบัตรสื่อมวลชนที่จะสามารถใช้เข้าร่วม ทำข่าวได้ตลอดทั้งการประชุมฯ
๔.๒ สำหรับผู้ที่มิได้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า – โปรดกรอกเอกสาร (ขอรับได้ที่โต๊ะลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน) พร้อมแนบเอกสารตามข้อ ๑. ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำให้สื่อมวลชนลงทะเบียนออนไลน์เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วม ทำข่าวในช่วงการประชุมฯ
๕. ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน จะตั้งอยู่ที่ห้องลอนดอน ชั้น ๒ โรงแรม Plaza Athenee โดยจะเปิดทำการ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๒๔, ๒๒๐๒๕ โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๐๖  อีเมล
mfathai.media@gmail.com
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์