หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.มุกดาหาร จัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี 2559 เชื่อมสัมพันธ์ไทย-สปป.ลาว

4 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3456)

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2559 อีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาทักษะกีฬาพายเรือ ให้พัฒนาสู่สากล ส่งเสริมการค้า เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณท่าน้ำเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานแข่งเรือออกพรรษาของจังหวัดมุกดาหาร เป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่โบราณจัดขึ้นช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีในวันขึ้น 13 - 15 ค่ำ เดือน 11 มีการแข่งขันประเภทเรือเร็วและประเภทเรือสวยงาม ซึ่งจะมีเรือจากจังหวัดใกล้เคียงสมัครเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และมีการแข่งขันเรือมิตรภาพไทย - ลาว จากแขวงสะหวันนะเขตเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี
 
สำหรับในปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนจากแขวงสะหวันนะเขตเดินทางมาร่วมงานได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และจังหวัดมุกดาหารเดินทางไปร่วมงานแขวงสะหวันนะเขตกำหนดจัดให้มีพิธีเปิดงาน ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งสองเมือง ตลอดจนประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมงาน "บุญส่วงเฮือในวันออกพรรษา” ระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 255 ที่บริเวณเขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์