หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไอ เชิญชวนนักลงทุนเกาหลีขยายการลงทุนเน้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

28 กันยายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1335)
 

                                                  

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยการจัดงานสัมมนา "ความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-เกาหลี” (Thai – Korean Investment Cooperation” ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ (28 ก.ย.) ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนักลงทุนเกาหลีเข้าร่วมกว่า 100 ราย ว่า บีโอไอต้องการสนับสนุนให้นักลงทุนเกาหลีที่ลงทุนในประเทศไทยขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น จึงจัดงานเพื่อนำเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ๆ มั่นใจว่าจะสอดรับกับทิศทางการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเกาหลี อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการลงทุนในภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม รองรับการลงทุนใหม่ๆ บีโอไอจึงจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้นักลงทุนเกาหลีเห็นโอกาสการลงทุนในอนาคต

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดบรรยาย เรื่อง การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน อาทิ การต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ตลอดจนการตอบคำถามและอธิบายกฎระเบียบ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สำหรับการลงทุนจากเกาหลีในไทยช่วงเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มกราคม 2556 – กรกฎาคม 2559 มีโครงการลงทุนจากเกาหลีขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอ 149 โครงการ เงินลงทุนรวม 28,740 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และภาคบริการในกลุ่มท่องเที่ยว
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์